کنکور ارشد معماری
اولین پاسداشت پردیس از برترین های ارشد 95  - 14 آبان - پژوهشکده فرهنگ و هنر تهران