معرفی گرایش های معماری

معرفی گرایش های معماری

1396/12/15

معرفی گرایش های معماری در دانشگاه علم و صنعت

  • گرایش فن آوری

گرایش فن‌آوری ضمن توجه به مباحث عمومی رشته معماری به طور مشخص بر طراحی فنی ساختمان و روش‌های بهینه ساخت آثار معماری و استفاده از تکنولوژی‌های مناسب در طراحی، ساخت و بهره برداری از بنا تاکید می‌ورزد.

  • گرایش مسکن

این گرایش به مسائل مرتبط با مسکن، انجام پژوهش‌های در ارتباط با حل مشکلات موجود مسکن و آموزش علوم و مهارت‌های مورد نیاز با طراحی واحدها و مجتمع‌های مسکونی و یکی از کاربردی‌ترین گرایش‌ها در حوزه معماری و شهرسازی است.

  • گرایش‌ معماری پایدار

گرایش معماری پایدار از یک طرف سعی در حداکثر استفاده از امکانات محیط طبیعی و استفاده بهینه از فن‌آوری‌های معاصر و جدید دارد، از طرف دیگر به مصرف بهینه منابع، حذف پسماند و کنترل آلودگی‌های محیطی تأکید می‌ورزد. این گرایش یکی از جدیدترین گرایش‌ها در سطح ملی و بین ‌المللی است.

  • گرایش آموزشی-فرهنگی

گرایش آموزشی-فرهنگی در دوره کارشناسی ارشد معماری با توجه ویزگی های فضاهای آموزشی و جنبه های معماری خاص و کاربران آن در دانشکده شکل گرفته است.

دروس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری

درس اصلی روش تحقیق معماری (2) - سیر اندیشه های معماری (2) - حکمت هنر اسلامی (2) - نظریه و روشهای طراحی (2) درس تخصصی طرح معماری 1 (4) - طرح معماری 2 (4) درس اختیاری حقوق معماری (2) – سازه های نو (2) – سازه های سنتی (2) – معماری همساز با اقلیم (2) – روشهای پیشرفته ساخت (2) – نظریه های مکانیابی (2) – برنامه ریزی کالبدی زمین (2) – تنظیم شرایط زمین (2) – روانشناسی محیط (2) – مدیریت پروژه (2) درس تحقیقاتی پایان نامه (6)

 

منبع: سایت دانشگاه علم و صنعت

مشاوره آنلاین

021-88872213
021-86028345