کلاس تاریخ ایران و اسلام و تاریخ جهان و معاصر مهندس پوریا محمودی

کلاس تاریخ ایران و اسلام و تاریخ جهان و معاصر مهندس پوریا محمودی

1397/01/26

کلاس آقای پوریا محمودی بسیار پر انرژی و جذابه
خیلی شبیه به کلاس خانم دکتر عسگری
ایشون از شاگردان خانم دکتر عسگری بودن و سال 95 رتبه 1 شدن

بالاترین تراز تاریخ در کل کشور متعلق به آقای محمودی بوده
مطمئنم نتیجه خیلی خوبی برای مرور نکات مهم درس تاریخ معماری ایران اسلام  و تاریخ جهان و معاصر از این کلاس کسب میکنید.

معرفی مهندس پوریا محمودی