اسکیس

اسکیس

1397/01/27

اسکیس معماری، معماری منظر و معماری داخلی بعد از اعلام نتایج مرحله اول کنکور ارشد برگزار می شود و کسانی که مجاز به انتخاب رشته شدند می توانند در مرحله دوم نیز شرکت کنند.