کلاس اسکیس

کلاس اسکیس

1397/01/27

کلاس های آمادگی کنکور اسکیس که در چند مرحله بصورت مقدماتی، کلاس های موضوعی و ورکشاپ بعد از کنکور تئوری در موسسه پردیس معماری برگزار می شود.
برای اطلاعات بیشتر به قسمت برنامه کلاس ها مراجعه کنید.
برنامه کلاس های اسکیس