لوازم مورد نیاز روز آزمون اسکیس

لوازم مورد نیاز روز آزمون اسکیس

1397/02/26

حتما یک میز کوچیک همراهتون داشته باشید و سعی کنید روی همون میز اسکیس بزنید.

مداد رنگی، ماژیک و... همراه خودتون داشته باشید.
مداد و راپید به تعداد مناسب همراهتون باشه
از اونجایی که زمان برگزاری اسکیس ۴ ساعته، حتما با لباس راحتی برید که تمرکزتون بهم نخوره.