آزمون عملی ارشد معماری

آزمون عملی ارشد معماری

1397/03/16

اسکیس

آزمون مجموعه معماری کارشناسی ارشد شامل دو مرحله است که مرحله دوم به طراحی معماری و یا به عبارتی "اسکیس" تعلق دارد. اسکیس مهم ترین مرحله آزمون کارشناسی ارشد است که حدودا دو ماه بعد از کنکور تئوری برگزار میشه و‌ کسانی که در آزمون مرحله اول مجاز شدند میتوانند در کنکور اسکیس شرکت کنند. در این آزمون که به آزمون عملی هم شهرت دارد، دانش طراحی داوطلب در آزمون ارشد معماری سنجیده میشه. این آزمون در چهار ساعت برگزار میشه و موضوع آزمون هر ساله متفاوت تر و چالشی تر از سال قبل از خودش برگزار میشه.