معرفی آزمون اسکیس

معرفی آزمون اسکیس

1397/03/16

کنکور اسکیس از سه بخش معماری،‌ معماری داخلی و معماری منظر تشکیل میشه که این سه کنکور در روزهای مختلف برگزار میشن و دارای موضوعات متفاوتی هستند به طور مثال در آزمون اسکیس معماری موضوعات مختلف طراحی اعم از طراحی آتش نشانی، طراحی گنبد نما، طراحی مجتمع مسکونی و... مورد سوال قرار داده می شوند. در اسکیس مهم ترین اصل برای کسب بالاترین درصد "فرآیند طراحی" است. فرآیند طراحی به معنای تفکر ترسیمی و یا نحوه طراحی کردن موضوع بسیار حائز اهمیت است. در وهله دوم ترسیمات، فنی بودن، شیت بندی و راند اهمیت پیدا می کنند.
در نتیجه اسکیس که دانش طراحی داوطلب رو مورد سنجش قرار میده از جنس طراحی بنا ها و ساختمان های مختلف است. اصولا منابع این سوالات ۵ طرح دوره کارشناسی دانشجویان معماری است که موضوعات مختلف را در دوران تحصیل گذرانده اند.
در آخر، اسکیس یکی از اصلی ترین گام های رسیدن به رتبه عالی در آزمون کارشناسی ارشد معماری است.