استاندار وجود در و پنجره

استاندار وجود در و پنجره

1397/07/17

استاندار وجود در و پنجره

طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان
بند ۴-۵-۳-۲
 هر فضای اقامت (خواب،آشپزخانه و پذیرایی) باید دارای حداقل یک یا چند در و پنجره شیشه ای باشند.

طرح سوالات با اساتید 

کانال نظام مهندسی پردیس معماری

 @nezam_mohandesi_pardis