باغ دولت آباد یزد

باغ دولت آباد یزد

1397/11/14

باغ دولت‌آباد یزد از نمونه ای از باغ‌های بزرگ ایران است که در سال ۱۱۶۰ ه.ق در  دوره زندیه ساخته شده است. بادگیر مرتفع و زیبای آن با ارتفاع ۳۳ متر از سطح زمین بلندترین بادگیری است که تاکنون شناسایی‌شده است. قنات دولت‌آباد قدمتی بیش از دویست سال است که از احداث پنج رشته قنات تشکیل‌شده است.

بخش بیرونی باغ از بخش هایی مثل جلوخان و سردر، تالار آیینه، عمارت تهرانی، دو بازارچه و آب انبار عمومی تشکیل شده است.

یک دیوار بلندی از جنس خشت اطراف باغ را دربرگرفته که یک برج دیده بانی دارد و در گذشته ماموری در آن قرار می گرفت تا از باغ و محوطه اطراف آن نگهبانی کند.

یکی از زیبایی های این باغ تقارن به کار رفته در معماری آن است که قسمتی از جذابیت آن مدیون همین قرینه سازی های خلاقانه است که در آن همه طراحی ها با مهارت خاصی در تناسب با هم به کار رفته اند.

بخش بیرونی باغ از بخش هایی مثل جلوخان و سردر، تالار آیینه، عمارت تهرانی، دو بازارچه و آب انبار عمومی تشکیل شده است. یک دیوار بلندی از جنس خشت اطراف باغ را دربرگرفته که یک برج دیده بانی دارد و در گذشته ماموری در آن قرار می گرفت تا از باغ و محوطه اطراف آن نگهبانی کند.

یکی از زیبایی های این باغ تقارن به کار رفته در معماری آن است که قسمتی از جذابیت آن مدیون همین قرینه سازی های خلاقانه است که در آن همه طراحی ها با مهارت خاصی در تناسب با هم به کار رفته اند.

برای ورود به ساختمان اصلی، دربی چوبی مقابل رویتان قرار دارد که کنده کاری های جذابی در آن به کار رفته با ورود به ساختمان اتاق های زیادی می بینید که در بیشتر آن ها حوضی در وسط قرار گرفته است. درب یکی از این اتاق ها با شیشه های رنگی تزئین شده و به سمت حیاط باز می شود و با تابش آفتاب تصاویری از رنگ ها را به نمایش می گذارد.