محتوای بسته آموزشی برای گرایش معماری انرژی معماری

محتوای بسته آموزشی برای گرایش معماری انرژی معماری

1397/12/22

محتوای بسته های آموزشی انرژی معماری

 آموزشی جزوات معماری، انرژی معماری، مدیریت پروژه، انرژی معماری، تکنولوژی معماری مناسب برای مطالعه و مرور در ایام تعطیلات نوروز

رزرو و درخواست ارسال رایگان بسته های آموزشی 
02188872213

انرژی معماری                                                                                            تومان            469،00                                                                                                                                            

B             

160.000

450 برگ

وحید معینی

زبان انگلیسی

B-01

155،000

474 برگ

احسان سروش نیا

ایستایی و سیستم ساختمانی

B-02

47،000

135 برگ

سینا شریفی

عناصر جزئیات و مصالح

 B-03

67،000

198 برگ

محمد هادیان پور

تنظیم شرایط محیطی

 B-04

40،000

108 برگ

حمیدرضا ایزدی

تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و آکوستیک

 B-05