محتوای بسته آموزشی برای گرایش تکنولوژی معماری

محتوای بسته آموزشی برای گرایش تکنولوژی معماری

1397/12/22

محتوای بسته آموزشی برای گرایش مدیریت پروژه
آموزشی جزوات معماری، انرژی معماری، مدیریت پروژه، انرژی معماری، تکنولوژی معماری مناسب برای مطالعه و مرور در ایام تعطیلات نوروز

رزرو و درخواست ارسال رایگان بسته های آموزشی 
02188872213

مدیریت پروژه                                                              تومان            739،000

 

344،000

1059 برگ

نیما یزدانی

مدیریت پروژه +BIM

 C-01

80،000

246 برگ

پویان غفوری

مواد و مصالح

C-02

155،000

474 برگ

احسان سروش نیا

ایستایی و سیستم ساختمانی

C-03

160.000

450 برگ

وحید معینی

زبان انگلیسی

C-04