اسکیس با رویکرد سازه

اسکیس با رویکرد سازه

1398/03/08

 در این نوع از اسکیس، توجه به سازه بنا حائز اهمیت است.

 سازه موقت: توجه به زمان اهمیت بالایی در این نوع از سازه وجود دارد که سریع برپا کردن و جمع کردن سازه حائز اهمیت است و نمایشگاه های موقت از این دسته هستند.
 سازه دائم: نمایش ساختار و سازه اصلی در بنا اهمیت پیدا می‌کند و در این‌گونه از سازه ها، پلان ساده، مناسب تر است.