کارگاه اسکیس

کارگاه اسکیس

1398/03/08

 

  • حالت ایده آل
    کلاس اسکیس موضوعی و ورکشاپ:

در طی این چند روز تعدادی از دوستان در مورد کلاس موضوعی و ورکشاپ سوالاتی متعددی رو پرسیدند که باید عرض کنم که هدف این دوره اسکیس موضوعی تحلیل، نقد و تقویت فرآیند طراحی و تبدیل ایده به معماری شماست و می تواند قبل از ورکشاپ نقش موثری در نحوه برخورد با موضوع و ایده یابی سریع تر داشته باشد که شامل تمریناتی در کلاس و خارج از کلاس (منزل) است.
پس طبق روند ابتدا شما در طی دوره اسکیس موضوعی بر روی ایده های معماری و تقویت آن، تحلیل و نقد و همچنین برطرف نمودن مشکلات ترسیمی و زمانی تمرکز نموده و در دوره یک ماهه ورکشاپ نیز بزرگترین دغدغه شما ترسیم اسکیس روزانه و یادگیری مباحث آموزشی موضوعات می باشد و همچنین لازم به ذکر است نقد و تحلیل کارهای دانشجویان به روند تقویت اسکیس شما کمک شایانی خواهد نمود.

  • حالت دوم
    فقط ورکشاپ:

در صورتی که به هر دلیلی امکان حضور در کلاس های اسکیس موضوعی مقدور نبود پیشنهاد می کنم در طی این مدت بر روی مشکلات ترسیمی، تمرکز کنید و حتما در طی هفته سه الی چهار بار اقدام به اسکیس زدن برای موضوعات مشخص نماید و آماده دوره یک ماهه ورکشاپ شوید. لازم به توضیح است و حتما در جریان باشید که پشتکار شما بسیار مهم است.