اسکیس موضوعی چیست؟

اسکیس موضوعی چیست؟

1398/03/25

اصل داستان اسکیس موضوعی به موضوعات متفاوت و مختلفی اختصاص دارد.
کلاس موضوعی که زیر نظر دکتر ایوب علی‌ نیا برگزار می شود در قالب چند جلسه به موضوعات مختلف پرداخته می شود، یعنی هر جلسه یه تیپ از موضوعاتی که شباهت بهم دارند.
در دوره های اسکیس های موضوعی دکتر علی‌نیا   هر ساله رتبه های برتر اسکیس شاگرد مستقیم ایشان در این کلاس ها بودند.
این کلاس ها رو به کسانی که اسکیس پایه رو شرکت کردند و یا اسکیس نسبتا خوبی دارند پیشنهاد می کنیم.

جهت اطلاعات بیشتر از کلاس های اسکیس می تونوانید با پذیرش پردیس معماری تماس بگیرید

02188872213

برنامه اسکیس تابستان 98