اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

1396/07/16داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.net از نتایج انتخاب رشته خود اطلاع یابند.
پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به پورتال این مرکز به نشانی sanjesh.iau.ac.ir در قسمت راهنمای ثبت نام از مدارک لازم جهت ثبت نام آگاهی یابند .
داوطلبان می توانند از روز سه شنبه 18 مهر با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.com کارنامه خود را دریافت کنند . 
پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان ثبت نام می توانند به سایت اینترنتی واحد دانشگاهی محل پذیرش مراجعه نمایند درصورت عدم اعلام زمان بندی از سوی واحد دانشگاهی محل پذیرش، پذیرفته شدگان لازم است روز سه شنبه 18 مهر ماه جهت طی فرآیند ثبت نام به واحددانشگاهی محل پذیرش خود مراجعه نمایند.