دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد معماری

دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد معماری

1396/07/18

 آغاز ثبت نام ترم پاییز پردیس معماری

برنامه دوره های حضوری آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 97 معماری و  هنرهای ساخت

  • ثبت نام تمام دروس 20%
  • ثبت نام گروهی 3 نفر به بالا 5% + ثبت نام ویژه اسکیس

ظرفیت برخی از کدهای درسی محدود می باشد.
ثبت نام 
 021-88872213
 021-86028345

مشاهده برنامه ارشد و اسکیس