زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد

1397/01/27

برگزاری آزمون در روزهای 6و7اردیبهشت
توزیع کارت ورود به جلسه از روز دوشنبه 3اردیبهشت


مشاهده خبر در سایت سنجش