کارگاه آشنایی با موتور روندر کرونا تمدید شد

کارگاه آشنایی با موتور روندر کرونا تمدید شد

1397/02/23

کارگاه یکروزه رایگان آشنایی با آموزشی CORONA تمدید شد
مدرس بابك الماسی
زمان برگزاری:
٢7 اردیبهشت ساعت ۱۷ الی ۱۹
02188872213