دوره آموزشی نرم افزار REVIT ، جمعه 28 اردیبهشت

دوره آموزشی نرم افزار REVIT ، جمعه 28 اردیبهشت

1397/02/26

دوره آموزشی نرم افزار REVIT
مدرس: حمیدرضا مفردی فام
زمان برگزاری: جمعه
۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۴ الی ۱۶
02188872213