برنامه اسکیس تابستان - کارشناسی ارشد معماری 98

برنامه اسکیس تابستان - کارشناسی ارشد معماری 98

1398/03/25

 برنامه اسکیس تابستان ۹۸

⚜️دکتر #ایوب_علی_نیا
مدرس اسکیس دانشگاه تهران
توصیه ی اساتید برتر دانشگاه تهران به دانشجویان

حضوری و آنلاین

ورکشاپ اسکیس
جامع فشرده
جامع موضوعی


⚜️ با انتخاب و ثبت نام بسته ها از تخفیف ویژه استفاده کنید⚜️

انتخاب کد مورد نظر و ثبت نام
021-88-87-22-13

لینک کانال پردیس معماری