ظرفیت باقی مانده اسکیس تابستان 98

ظرفیت باقی مانده اسکیس تابستان 98

1398/04/01

اسکیس تابستان 98

⚜️دکتر #ایوب_علی_نیا
مدرس اسکیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

❌ کد موضوعی ⬅️ تکمیل ظرفیت
❌ کد جامع(فشرده ) ⬅️فقط 4 نفر ظرفیت باقی مونده

???? شروع اسکیس موضوعی یکشنبه 2 تیرماه

????شروع اسکیس جامع(فشرده ) سه شنبه 4 تیرماه

021-88-87-22-13

لینک کانال پردیس معماری