اسکیس جامع ( فشرده ) * ویژه آزمون ارشد98 *

اسکیس جامع ( فشرده ) * ویژه آزمون ارشد98 *

1398/04/20

اسکیس جامع ( فشرده ) * ویژه آزمون ارشد98 *

 کد جدید و آخر
نیمه خصوصی

دکتر #ایوب علی نیا
مدرس اسکیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران


هزینه دوره: 1050000 تومان

شنبه 22 تیر ماه ساعت 20 -8

یکشنبه 23 تیر ماه ساعت 20- 8

دوشنبه 24 تیر ماه ساعت 20 -8


ظرفیت محدود می باشد

ثبت نام

021-88-87-22-13

021-86-02-83-45

لینک کانال پردیس معماری