کارگاه یک روزه رایگان اسکیس

کارگاه یک روزه رایگان اسکیس

1398/04/22

یکشنبه 23 تیر ساعت 8 صبح تا 20
با تدریس دکتر ایوب علی نیا ، مدرس اسکیس دانشگاه تهران
ظرفیت محدود
02188872213
اولویت با افرادی است که زودتر رزرو کنند.
لطفا لوازم طراحی همراتون باشه
این کارگاه برای افرادی هست که در سطح مقدماتی اسکیس قرار دارند.

02188872213
پردیس معماری