برنامه کلاس های حضوری پردیس معماری

برنامه کلاس های حضوری

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
اسکیس جامع اسکیس جامع دکتر ایوب علی نیا L-11 25 نفر سه شنبه 20 -14:30 60ساعت 10 هفته 980,000 980,000