برنامه کلاس های حضوری پردیس معماری

برنامه کلاس های حضوری

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
اسکیس جامع اسکیس جامع دکتر ایوب علی نیا S-21 25 نفر یکشنبه و چهارشنبه 13:30-8 79 ساعت 11 هفته 750,000 650,000
اسکیس جامع اسکیس جامع دکتر ایوب علی نیا S-22 25 نفر پنجشنبه و جمعه 20 - 14:30 79 ساعت 11 هفته 750,000 650,000
اسکیس جامع اسکیس جامع دکتر ایوب علی نیا s-23 25 نفر دوشنبه 8-14 سه شنبه 14-20 79 ساعت 11 هفته 750,000 650,000
جامع آنلاین جامع آنلاین دکتر ایوب علی نیا SO-11 25 نفر چهارشنبه 21:30-18:30 54 ساعت 11 هفته 500,000 450,000
اسکیس موضوعی اسکیس موضوعی دکتر ایوب علی نیا S-31 25 نفر پنجشنبه 14-8 54 ساعت 6 هفته 550,000 500,000
اسکیس موضوعی اسکیس موضوعی دکتر ایوب علی نیا S-32 25 نفر جمعه 14-8 54 ساعت 6 هفته 550,000 500,000
اسکیس موضوعی اسکیس موضوعی دکتر ایوب علی نیا s-33 25 نفر دوشنبه 14:30 الی 20:30 54 ساعت 6 هفته 550,000 500,000
پلان و مقطع تخصصی پلان و مقطع تخصصی دکتر ایوب علی نیا P-11 25 نفر یکشنبه 21:30 - 18:30 21 ساعت 7 هفته 360,000 320,000
ورکشاپ اسکیس ورکشاپ اسکیس دکتر ایوب علی نیا W-11 25 نفر شنبه تا چهارشنبه 19 - 8 یک ماه منتهی به آزمون 4 هفته 750,000