برنامه کلاس های حضوری پردیس معماری

برنامه کلاس های حضوری

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
اسکیس جامع اسکیس جامع دکتر ایوب علی نیا S-11 25 نفر چهارشنبه 13-8 100 ساعت 20 هفته 980,000
اسکیس جامع اسکیس جامع دکتر ایوب علی نیا S-12 25 نفر پنج شنبه 13-8 100 ساعت 20 هفته 980,000
اسکیس جامع اسکیس جامع دکتر ایوب علی نیا S-13 25 نفر جمعه 20-15 100 ساعت 20 هفته 980,000