برنامه کلاس های حضوری پردیس معماری

برنامه کلاس های حضوری

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
3DMax 3DMax MV-08 12 نفر جمعه 16-12 30 ساعت 8 هفته 600,000 360,000
Revit Project Revit Project RE-07 12 نفر پنج شنبه 16-12 40 ساعت 10 هفته 640,000 384,000
Revit Detail Design +advanced family Revit Detail Design +advanced family RD-01 12 نفر پنج شنبه 20-16 30 ساعت 8 هفته 600,000 360,000
Rhino Rhino RH-06 12 نفر دوشنبه 20-16 24 ساعت 6 هفته 480,000 288,000
photoshop photoshop PH-06 12 نفر شنبه 20-16 32 ساعت 8 هفته 480,000 288,000
Grasshopper Grasshopper GH-04 12 نفر سه شنبه 20-16 30 ساعت 10 هفته 510,000 306,000
SKetchup & Lumion SKetchup & Lumion Sc-07 12 نفر جمعه 12-9 24 ساعت 6 هفته 320,000 192,000
AutoCad 2D/3D AutoCad 2D/3D AC_05 12 نفر پنج شنبه 12-9 24ساعت 5 هفته 360,000 216,000
Vray Vray VR- 01 12 نفر جمعه 16-12 30 ساعت 7 هفته 480,000 288,000
corona corona CO_03 12 نفر سه شنبه 16- 12 18ساعت 6 هفته 360,000 216,000