برنامه کلاس های حضوری پردیس معماری

برنامه کلاس های حضوری

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
3DMax/vray 3DMax/vray مهندس الماسی MV-08 12 نفر چهارشنبه 16-12 60ساعت 15 هفته 1,100,000
Revit Project Revit Project مهندس مفردی فام RE-07 12ظرفیت پنج شنبه 20-16 44 ساعت 10هفته 720,000
دوره پیشرفته mass و family و detail design دوره پیشرفته mass و family و detail design مهندس مفردی فام RD-01 12 نفر پنج شنبه 20-16 30 ساعت 8 هفته 520,000
Rhino Rhino مهندس دولت آبادی RH-06 12 نفر دوشنبه 20-16 24 ساعت 6 هفته 410,000
photoshop photoshop مهندس الماسی PH-06 12 نفر سه شنبه 20-16 32 ساعت 8 هفته 550,000
Grasshopper Grasshopper مهندس دولت آبادی GH-04 12 نفر پنج شنبه 12-9 30 ساعت 10 هفته 520,000
Lumion Lumion مهندس مفردی فام LU-01 12 نفر دوشنبه 16-12 12 ساعت 3 هفته 260,000
AutoCad 2D/3D AutoCad 2D/3D ------- AC_05 12 نفر چهارشنبه 12-9 24ساعت 8 هفته 400,000
Sketchup & Lumion Sketchup & Lumion مهزیار تقوی SC-07 12ظرفیت جمعه 12-9 24 ساعت 8 هفته 360,000