برنامه کلاس های نرم افزار پردیس معماری

برنامه کلاس های نرم افزار

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
Revit Revit RE-03 12 نفر جمعه 12-8 40 ساعت 10 هفته 480,000
corona corona CO-01 12 نفر سه شنبه 12-16 20 ساعت 7 هفته 320,000
Grasshopper Grasshopper GH-01 12 نفر شنبه و چهارشنبه 20-17 30 ساعت 8 هفته 360,000
AutoCad AutoCad Ac-02 12 نفر شنبه ها و دوشنبه ها 12-16 30 ساعت 8 هفته 320,000
Rhino Rhino RH-02 12 نفر جمعه 15-12 و دوشنبه 20-16 30 ساعت 8 هفته 360,000
photoshop photoshop PH-02 12 نفر یکشنبه و سه شنبه 20-16 32 ساعت 8 هفته 336,000
SKetchup SKetchup Sc-02 12 نفر چهارشنبه 12-16 12 ساعت 3 هفته 224,000
3DMax & VRay 3DMax & VRay MV-02 12 نفر پنج شنبه 20-16 60 ساعت 15 هفته 680,000