برنامه کلاس های حضوری پردیس معماری

برنامه کلاس های حضوری

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
3DMax & VRay 3DMax & VRay MV-04 12 نفر پنجشنبه 20-16 60 ساعت 15 هفته 850,000 510,000
Revit Project Revit Project RE-04 12 نفر پنجشنبه 16-12 40 ساعت 10 هفته 600,000 360,000
advanced family advanced family RAD_01 12 نفر جمعه 20-16 30 ساعت 8 هفته 600,000 360,000
Revit Detail Design Revit Detail Design RD-01 12 نفر جمعه 16-12 30 ساعت 8 هفته 600,000 360,000
Rhino Rhino RH-03 12 نفر پنجشنبه 12-8 30 ساعت 8 هفته 450,000 270,000
Grasshopper Grasshopper GH-02 12 نفر شنبه 20-17 30 ساعت 10 هفته 450,000 270,000
SKetchup SKetchup Sc-04 12 نفر سه شنبه 16-12 16 ساعت 4 هفته 280,000 168,000
AutoCad 2D/3D AutoCad 2D/3D AC_02 12 نفر چهارشنبه 20-16 30 ساعت 8 هفته 400,000 240,000
AutoCad Project AutoCad Project AC-03 12 نفر - 20 ساعت 5 هفته 200,000 120,000
photoshop photoshop PH-03 12 نفر یکشنبه 20-16 32 ساعت 8 هفته 420,000 252,000
corona corona CO_01 12 نفر سه شنبه 16-20 20 ساعت 5 هفته 400,000 240,000