برنامه کلاس های حضوری پردیس معماری

برنامه کلاس های حضوری

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
3DMax & VRay 3DMax & VRay MV-04 12 نفر جمعه 20-16 60 ساعت 15 هفته 960,000 960,000
Revit Project Revit Project RE-04 12 نفر پنج شنبه 16-12 40 ساعت 10 هفته 640,000 640,000
advanced family advanced family RAD_01 12 نفر جمعه 20-16 20 ساعت 8 هفته 320,000 320,000
Revit Detail Design Revit Detail Design RD-01 12 نفر جمعه 16-12 20 ساعت 8 هفته 320,000 320,000
Rhino Rhino RH-03 12 نفر سه شنبه 16-12 20 ساعت 8 هفته 340,000 340,000
Grasshopper Grasshopper GH-02 12 نفر سه شنبه 20-17 30 ساعت 10 هفته 510,000 510,000
SKetchup & vray SKetchup & vray Sc-04 12 نفر جمعه 16-12 16 ساعت 4 هفته 240,000 240,000
AutoCad 2D/3D AutoCad 2D/3D AC_02 12 نفر پنج شنبه 12-9 24 ساعت 8 هفته 360,000 360,000
photoshop photoshop PH-03 12 نفر دوشنبه 20-16 32 ساعت 8 هفته 480,000 480,000