برنامه ترم زمستان 96 پردیس معماری

برنامه ترم زمستان 96

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 مهندس مریم شریفی نیا و مهندس حسن وحیدی 18 نفر جمعه ها 16-20:30 36 ساعت 8 هفته 720,000 580,000