برنامه ترم پاییز 97 آزمون نظام مهندسی پایه۳ پردیس معماری

برنامه ترم پاییز 97 آزمون نظام مهندسی پایه۳

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
نظارت و اجرا نظارت و اجرا دکتر حاج محمدی - مهندس عبدلی T-04 30 جمعه ساعت 21-16 90 10 1,500,000 1,200,000
دوره جامع فاز دو با رویکرد اجرایی دوره جامع فاز دو با رویکرد اجرایی مهندس سید مهدی ابیانه F-01 12 یکشنبه و سه شنبه ساعت 17-20 55 9 550,000 550,000
آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 مهندس مریم شریفی نیا T-02 18 نفر جمعه 16-20 32 8 720,000 580,000
آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 مهندس مریم شریفی نیا T-01 18 جمعه 15-11 32 8 720,000 580,000
آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 مهندس حسن وحیدی T-05 18 چهارشنبه 21-16 32 6 720,000 580,000