پردیس معماری

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
زبان عمومی و تخصصی زبان عمومی و تخصصی مهندس وحید معینی O-01 - پنج شنبه 17:30-13:30 72 ساعت 18 هفته 576,000
عناصر و جزئیات ،مصالح و طراحی اجزا عناصر و جزئیات ،مصالح و طراحی اجزا مهندس سینا شریفی O-03 - چهارشنبه 9:30-12:30 60 ساعت 17 هفته 496,000
تاریخ معماری جهان و معاصر تاریخ معماری جهان و معاصر مهندس مانا قابوسی O-04 - کارگاهی 40 ساعت 4 هفته 384,000
درک عمومی معماری درک عمومی معماری دکتر علی طباطبایی O-05 - چهارشنبه 12:30-17:30 70 ساعت 14 هفته 552,000
درک عمومی منظر درک عمومی منظر مهندس فرشاد بهرامی O-06 - جمعه 17:30-14:30 36 ساعت 12 هفته 288,000
تنظیم شرایط محیطی تنظیم شرایط محیطی دکتر محمد هادیان پور o-07 - پنج شنبه 20:30-17:30 33 ساعت 11 هفته 304,000
اسکیس آنلاین اسکیس آنلاین دکتر ایوب علی نیا o-08 25 نفر جمعه 14-9 80 ساعت 16 هفته 690,000