برنامه دوره های آنلاین پردیس معماری

برنامه دوره های آنلاین

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام
زبان عمومی و تخصصی زبان عمومی و تخصصی مهندس وحید معینی O-01 - پنجشنبه 19:30-15:30 72 ساعت 18 هفته 720,000
ایستایی و سیستم های ساختمانی ایستایی و سیستم های ساختمانی دکتر احسان سروش نیا O-02 - شنبه و چهارشنبه 20:30-17:30 84 ساعت 14 هفته 800,000
عناصر و جزئیات ،مصالح و طراحی اجزا عناصر و جزئیات ،مصالح و طراحی اجزا مهندس سینا شریفی O-03 - چهارشنبه و پنجشنبه 15-11:30 60 ساعت 9 هفته 620,000
تاریخ معماری جهان و معاصر تاریخ معماری جهان و معاصر مهندس مانا قابوسی O-04 - کارگاهی 40 ساعت - 480,000
درک عمومی معماری درک عمومی معماری مهندس علی طباطبایی O-05 - سه شنبه 14-9 70 ساعت 14 هفته 690,000
درک عمومی منظر درک عمومی منظر مهندس فرشاد بهرامی O-06 - سه شنبه 18-15 36 ساعت 12 هفته 360,000