پردیس معماری

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
زبان (100+20نکته گرامر+درک مطلب+400واژه کتب سازه) زبان (100+20نکته گرامر+درک مطلب+400واژه کتب سازه) مهندس وحید معینی F-01 حضوری و آنلاین پنجشنبه و جمعه 30 و 31 فروردین 9-19 20 ساعت 2 روز 180,000 140,000
ایستایی و سیستم های ساختمانی ایستایی و سیستم های ساختمانی دکتر احسان سروش نیا F-14 حضوری و آنلاین جمعه 24 فروردین ساعت 10-20 10 ساعت 1 روز 220,000 180,000
عناصر و جزئیات عناصر و جزئیات مهندس سینا شریفی F-15 حضوری و آنلاین پنجشنبه 23 فروردین ساعت 10-18 8 ساعت 1 روز 180,000 140,000
تنظیم شرایط محیطی تنظیم شرایط محیطی دکتر محمد هادیان پور F-16 حضوری و آنلاین شنبه 25 فروردین ساعت 8-20 12 ساعت 1 روز 180,000 140,000
تاریخ ایران و اسلام تاریخ ایران و اسلام دکتر نسیم عسگری F-18 حضوری یکشنبه 26 فروردین ساعت 8 -20 و دوشنبه 27 فروردین ساعت 8-18 20 ساعت 2 روز 270,000 230,000
تاریخ ایران و اسلام تاریخ ایران و اسلام مهندس پوریا محمودی F-07 آنلاین یکشنبه 26 فروردین ساعت 8-20 12 ساعت 1 روز 180,000 140,000
تاریخ جهان و معاصر تاریخ جهان و معاصر مهندس پوریا محمودی F-08 حضوری سه شنبه 28 فروردین ساعت 8-20 12 ساعت 1 روز 180,000 140,000
تاریخ جهان و معاصر تاریخ جهان و معاصر مهندس مانا قابوسی F-09 آنلاین شنبه و یکشنبه 1 و 2 اردیبهشت ساعت 17 - 23 12 ساعت 2 روز 180,000 140,000
درک عمومی منظر درک عمومی منظر مهندس فرشاد بهرامی F-11 حضوری و آنلاین دوشنبه 20 فروردین ساعت 8-20 12 ساعت 1 روز 160,000 120,000
مدیریت کارگاهی مدیریت کارگاهی دکتر نیما یزدانی F-12 حضوری و آنلاین شنبه 25 فروردین ساعت 9-21 12 ساعت 1 روز 180,000 140,000
مواد و مصالح مدیریت مواد و مصالح مدیریت مهندس پویان غفوری F-13 حضوری و آنلاین چهارشنبه 22 فروردین ساعت 8-20 12 ساعت 1 روز 160,000 120,000