مشاوره و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد

مشاوره و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد

1396/07/19


دومین نشست تخصصی دپارتمان مشاوره پردیس معماری
ویژه ارشد 97

 باحضور
دکتر علی طباطبایی
و رتبه های برتر آزمون 96

  • جمعه 21 مهر ساعت 14

ثبت نام رایگان :
021-88872213