ایستایی آنلاین دکتر احسان سروش نیا

ایستایی آنلاین دکتر احسان سروش نیا

1397/06/23

آغاز ثبت نام دوره آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی
در ایستایی مسلط شوید با تدریس محبوب ترین ومسلط ترین استاد ایستایی کشور
باروش های منحصربه فرد کمک آموزشی
با تدریس دکتر احسان سروش نیا 
ازهرنقطه جهان دانشجوی این دوره باشید

شنبه و چهارشنبه 18:30 تا 21:30
90 ساعت آموزش = 45 ساعت دکتر احسان سروش نیا + 45 ساعت استادیار

ظرفیت محدود

ثبت نام آنلاین
02188872213