همایش اسکیس 98

همایش اسکیس 98

1397/07/05

نشست تخصصی اسکیس پردیس معماری

 اولين نشست تخصصي اسكيس پردیس معماری

باحضور دكتر ایوب علی نیا

بررسي و تحليل كنكور عملي ١٣٩٧
چالش هاي پيش رو در كنكور ١٣٩٨
مشاوره فرد به فرد با دكتر ایوب علي نيا 
ديدار با جمعي از رتبه هاي برتر كنكور اسكيس ٩٧

رایگان
3شنبه 10مهر ساعت 15
 رزرو
02188872213