کلاس تاریخ ایران و اسلام دکتر نسیم عسگری

کلاس تاریخ ایران و اسلام دکتر نسیم عسگری

1397/07/05

آغاز کلاس تاریخ ایران و اسلام

دوره متفاوت تاریخ معماری ایران و اسلام

دکتر نسیم عسگری

 شنبه ها ۹-۱۹
آغاز از 7 مهر

تمام منابع در 50 ساعت
 به شیرینی تسلط بر تمام منابع تاریخ ایران

 همراه با آخرین به روز رسانی کتاب معماری ایرانی 
02188872213