جلسه رایگان آموزش عناصر،درک عمومی معماری، تنظیم شرایط و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

جلسه رایگان آموزش عناصر،درک عمومی معماری، تنظیم شرایط و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

1397/09/03

برگزاری جلسات آموزشی
کاملا رایگان
به همراه اهداء جزوه

عناصر جزئیات
 چهارشنبه 7 آذر ساعت17:30 
 مهندس سینا شریفی

تنظیم شرایط محیطی
 پنجشنبه 8 آذر ساعت 14:30
 دکتر محمد هادیان پور

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 
 پنجشنبه 8 آذر ساعت17:45
 مهندس نسیم امینی

درک عمومی معماری
جمعه 9 آذر ساعت16:30درک عمومی معماری

جلسه اول رایگان
 رزرو الزامی

021-88872213

تلگرام : pardismemari@

اینستاگرام : PARDIS.MEMARI@