تخفیف روز معمار دوره های تخصصی نرم افزار معماری

تخفیف روز معمار دوره های تخصصی نرم افزار معماری

1398/01/27

 دوره های بهاره نرم افزار پردیس معماری

 40% تخفیف تا سه شنبه ۳ اردیبهشت

شروع دوره های نرم افزار از هفته اول اردیبهشت

با ارائه فیلم جلسات آموزش نرم افزار ها
- و با اعطای مدرک دو زبانه❗️در حال برنامه ریزی سال جدید هستید ❓

‼️با توجه به شرایط اقتصادی و بازار کار دنبال بهترین انتخاب هستید⁉️

پیشنهاد ما

بهترین سرمایه گذاری

 تشکیل کدهای جدید در هفته ی اول اریبهشت ماه
حرفه ای بیاموزید ... حرفه ای کار کنید
ثبت نام

02188872213
لینک کانال پردیس معماری