40درصد تخفیف دوره های نرم افزار پردیس معماری به مناسبت روز معمار

40درصد تخفیف دوره های نرم افزار پردیس معماری به مناسبت روز معمار

1398/02/03

 40درصد تخفیف دوره های نرم افزار پردیس معماری به مناسبت روز معمار 

شروع دوره ی Revit Project
پنج شنبه 5 اردیبهشت

شروع دوره Grasshopper
پنج شنبه 5 اردیبهشت

شروع دوره Rhino
دوشنبه 9 اردیبهشت

شروع دوره Lumion
دوشنبه 9 اردیبهشت

با سورپرایز 40 درصد تخفیف پردیس به مناسبت روز معمار

جلسه اول رایگان

02188872213
لینک کانال پردیس معماری