شروع دوره های نرم افزار راینو و لومیون

شروع دوره های نرم افزار راینو و لومیون

1398/02/08

شروع دوره های نرم افزار پردیس 
Rhino

دوشنبه 9 اردیبهشت

Lumion
دوشنبه 9 اردیبهشت

40 درصد تخفیف ثبت نام در جلسه اول

#جلسه_اول_رایگان
رزرو جلسه اول و ثبت نام

02188872213
لینک کانال پردیس معماری