کارگاه رایگان هندسه های اسلیمی در Revit

کارگاه رایگان هندسه های اسلیمی در Revit

1398/02/12

کارگاه رایگان هندسه های اسلیمی در Revit
 ساخت و مدلسازی گره ها
 پارامتریک کردن گره ها
 گرفتن جداول اطلاعات از مدل با رویکرد BIM
فرایند کارگاه بصورت آموزشی و با مثال چند نمونه گره ی پرکاربرد در معماری ایران می باشد.
مدرس : حمیدرضا مفردی فام معمار،متخصص و کارشناس Revit و BIM 
مدت زمان : 3 ساعت
تاریخ : جمعه 19 اردیبهشت ساعت 16 تا 19

رزرو در سمینار
02188872213
لینک کانال پردیس معماری