دوره فشرده تاریخ معماری جهان و معاصر

دوره فشرده تاریخ معماری جهان و معاصر

1398/02/22

دوره فشرده تاریخ معماری جهان و معاصر
آنلاین و حضوری
2 جلسه 10 ساعته

 مهندس پوریا محمودی

 آغاز یکشنبه 12 خرداد ،ساعت10 تا 20
شهریه 295 تومان

 

ثبت نام
02188872213
لینک کانال پردیس معماری