تسلط بر مباحث استاتیک (حل مسائل فن ساختمان)

تسلط بر مباحث استاتیک (حل مسائل فن ساختمان)

1398/03/02

تسلط بر مباحث استاتیک (حل مسائل فن ساختمان)

8 ساعت
جمعه 10خرداد ساعت 10 تا 18

مهندس سینا شریفی
 حضوری و آنلاین

شهریه
۱۴۰ تومان

✅ ثبت نام

021-88872213


لینک کانال پردیس معماری