آخرین کد اسکیس موضوعی

آخرین کد اسکیس موضوعی

1398/04/10

اسکیس تابستان 98


⚜️دکتر ایوب علی نیا
مدرس اسکیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

 کد دوم اسکیس موضوعی 
شنبه و چهارشنبه ساعت 14-8

 شروع اسکیس موضوعی کد دوم چهارشنبه 12 تیرماه

021-88-87-22-13

لینک کانال پردیس معماری