40% تخفیف دوره های تابستانه نرم افزار پردیس معماری

40% تخفیف دوره های تابستانه نرم افزار پردیس معماری

1398/04/22

 دوره های تابستانه نرم افزار پردیس معماری

 40% تخفیف
تخفیف تا پایان تیرماه
شهریه تری دی مکس: ۶۶۰ تومان
شهریه راینو : ۲۴۶ تومان 
شهریه اتوکد: ۲۴۰ تومان

با ارائه فیلم جلسات آموزش نرم افزار ها
- و با اعطای مدرک دو زبانه

⚜️حرفه ای بیاموزید ... حرفه ای کار کنید⚜️

ثبت نام

021-88-87-22-13

لینک کانال پردیس معماری