آغاز ورکشاپ 98

آغاز ورکشاپ 98

1398/04/24

آغاز ورکشاپ اسکیس* ویژه ارشد98 *
سه شنبه 25 تیر ساعت 8 صبح

⚜️به صورت خصوصی با دکتر #ایوب_علی_نیا حرفه ای شوید

مدرس اسکیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران


25 تیر - 180 ساعت
هر روز 20-8

حداکثر 50 نفر همراه با گزینش علمی

ثبت نام

021-88-87-22-13

لینک کانال پردیس معماری