مهندس مریم شریفی نیا

مهندس مریم شریفی نیا

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات واحد البرز-معماری

- کاردانی:دانشگاه شهید چمران-معماری
- کارشناسی:دانشگاه زنجان-معماری
- کارشناسی ارشد:دانشگاه آزاد.علوم تحقیقات واحد البرز-معماری
- آشنایی بازبانهای خارجی: انگلیسی
- نفر اول آزمون ورود به حرفه در بخش طراحی معماری-اسفند 1389
سوابق آموزشی

- مدرس دوره های آموزشی آزمون ورود به حرفه از سال 1391
سوابق کار

- طراح و مسئول آتلیه معماری در شرکت ساروج ابنیه مهر
- مدیر عامل دفتر طراحی آتی سازان نوین