مهندس سینا شریفی

مهندس سینا شریفی

کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری از پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری دانشگاه تهران – پردیس هنرهای زیبا سال1392
کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز سال 1388
رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

سوابق حرفه‌ای:
موسسه بهداشت و درمان رواندا در سمت کادر فنی طراحی
دفنر فنی و عمرانی دانشگاه هنر تبریز در سمت طراح معماری
مهندسین مشاور سازه مقاوم اندیشان در سمت طراح معماری
مهندسین مشاور محیط اندیش در سمت طراح معماری
مهندسی مشاور آرما در سمت طراح معماری
مهندسین مشاور مایا در سمت طراح معماری
مهندسین مشاور یادنگار زمان در سمت طراح معماری
شرکت معماری و دکوراسیون داخلی ارشین در سمت طراح معماری
شرکت معماری برج سازان ارسطو در سمت طراح معماری

مقالات :
Efficient Biomimetic Patterns in Architectural Design
بررسی آلودگی صوتی ناشی از بزرگراه ها و اثرات آن بر مراکز آموزشی و اداری
تدوین معماری پاسخگو در ساختمان‌های پرتردد"امکان تولید انرژی الکتریکیبا بهره‌وری از ارتعاشات"
استفاده از دودکش‌ خورشیدی جهت تهویه طبیعی ساختمان"‌تولید انرژی الکتریکی توسط جریان طبیعی هوا"
زمینه سازی برای تحقق دستیابی به ساختمان خودپایا انرژی
کاربرد مصالح هوشمند در ساختمان"امکان بهره‌وری از مصالح هوشمند پیزوالکتریک در تولید انرژی در ساختمان‌های پر بازدیدکننده "
تولید انرژی الکتریکی با استفاده از تهویه طبیعی درساختمان ها" استفاده از دودکش های خورشیدی جهت تهویه ساختمان ها در اقلیم گرم و خشک"

سوابق آموزشی:
موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد معماری برگزاری 2 دوره جامع عناصر و جزئیات معماری
موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی و انرژی معماری برگزاری 2 دوره جامع طراحی فنی و اجزای ساختمان
موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد معماری برگزاری 1دوره جامع مصالح معماری