دکتر نسیم عسگری

دکتر نسیم عسگری

دکترای مرمت شهری از دانشگاه هنر اصفهان

دکتر نسیم عسگری مدرس تاریخ معماری ایران و اسلام

  • دکترای مرمت شهری از دانشگاه هنر اصفهان
  • با بیش از 8 سال سابقه تدریس تخصصی تاریخ معماری ایران و اسلام
  • دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، رشته مرمت و احیاء بافت های تاریخی (گرایش حفاظت و مرمت میراث شهری)
  • رتبه اول آزمون دکتری سال ۱۳۹۳
  • پژوهشگر دکتری رشته حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری، دانشگاه هنر اصفهان
  • مؤلف کتاب نگاهی بر معماری ایرانی در گذرگاه تاریخ، از آغاز تا دوره قاجار؛ انتشارات مارلیک
  • عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سراسری ارومیه از سال ۹۲ تا ۹۴
  • مدرس دانشگاه های هنر، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، رسام و...
  • سابقه تدریس در حوزه کنکور ارشد معماری از سال ۱۳۸۹ ؛ درس معماری ایران و اسلام