دکتر نسیم عسگری

دکتر نسیم عسگری

دکترای مرمت شهری از دانشگاه هنر اصفهان

دکتر نسیم عسگری مدرس تاریخ معماری ایران و اسلام

  •  پژوهشگر دکتری مرمت و احیاء بافت‌ها و بناهای تاریخی؛ گرایش حفاظت و مرمت شهری
  •  رتبه اول آزمون دکتری سال ۱۳۹۳

  •  مؤلف کتاب "نگاهی بر معماری ایرانی در گذرگاه تاریخ، از آغاز تا دوره قاجار" ؛ انتشارات مارلیک

  •  عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سراسری ارومیه از سال ۹۲ تا ۹۴

  •  مدرس مدعو در دانشگاه‌ هنر تهران، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، دانشگاه رسام کرج  و... (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

  •  تدریس دروس معماری اسلامی، سازه‌های سنتی، مکان‌یابی شهری، روش تحقیق در معماری، هندسه مناظر و مرایا، حکمت هنر در معماری و...

  •  دارای سابقه تدریس در حوزه کنکور ارشد معماری از سال ۱۳۸۹

  •  دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد از پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران