مشاوره و برنامه ریزی گام به گام تا کنکور پردیس معماری

مشاوران در پردیس معماری از برترین رتبه های آزمون کارشناسی ارشد و اساتید نمونه در این عرصه انتخاب شده اند.

مهندس علی طباطبایی
پنجشنبه و جمعه
ساعت 19-10

مهندس سینا شریفی
شنبه ،دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،جمعه
ساعت 19-10

مهندس فرشاد بهرامی
پنجشنبه و جمعه
ساعت 19-10

میتوانید جهت رزرو وقت مشاوره با پیشخوان پردیس تماس بگیرید.
02188872213