ورود به کلاس آنلاین پردیس معماری

آموزش های آنلاین پردیس معماری به صورت انحصاری است و حفاظت از محتوای آن تعهد ما به اساتید بزرگوار است .
لذا هرگونه کپی برداری و تکثیر از آنها منع اخلاقی ، شرعی و قانونی دارد و با افراد خاطی بر اساس قانون جرایم رایانه ای برخورد میشود.

لطفا بعد از مطالعه راهنمای آموزش آنلاین  ، با استفاده از
نام کاربری:شماره پرونده
رمز عبور:شماره موبایل بدون صفر ابتدایی
وارد کلاس شوید

راهنمای استفاده از کلاس آنلاین

کد دوم ایستایی آنلاین پاییز 97
مهندس نوید عربستانی
چهارشنبه ها ساعت 8 الی 18

آغاز از 19 دی
ثبت نام 
02188872213

کد اول ایستایی آنلاین پاییز 97
دکتر احسان سروش نیا
مهندس نوید عربستانی

آغاز 18 مهر 97
شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18:30-21:30

وارد کلاس آنلاین شوید

دوره اسکیس آنلاین 66 ساعت 
یکشنبه ها ساعت 18:30 الی 21:30
36 ساعت از این دوره به صورت کارگاه حضوری بعد از آزمون تئوری برگزار می شود.
دکتر ایوب علی نیا

وارد کلاس آنلاین شوید

دکتر علی طباطبایی
جمعه ها 8 صبح الی 16
آغاز از 14دی

ثبت نام
02188872213

وارد کلاس آنلاین شوید

مهندس سینا شریفی
جمعه ها ساعت 16:30 الی 21:30
آغاز از 14 دی

ثبت نام
02188872213

وارد کلاس آنلاین شوید

مهندس وحید معینی
دوشنبه ها 17:30 الی 21:30
آغاز از 17دی

ثبت نام
02188872213

وارد کلاس آنلاین شوید

دکتر نیما یزدانی
پنجشنبه ها 8:30 الی 14:30
آغاز از 20 دی

ثبت نام
02188872213

وارد کلاس آنلاین شوید