ورود به کلاس آنلاین پردیس معماری

آموزش های آنلاین پردیس معماری به صورت انحصاری است و حفاظت از محتوای آن تعهد ما به اساتید بزرگوار است .
لذا هرگونه کپی برداری و تکثیر از آنها منع اخلاقی ، شرعی و قانونی دارد و با افراد خاطی بر اساس قانون جرایم رایانه ای برخورد میشود.

لطفا بعد از مطالعه راهنمای آموزش آنلاین  ، با استفاده از
نام کاربری:شماره پرونده
رمز عبور:شماره موبایل بدون صفر ابتدایی
وارد کلاس شوید

راهنمای استفاده از کلاس آنلاین

پنجشنبه 24 اسفند
ساعت 8 الی 20

دکتر محمد هادیان پور

وارد کلاس آنلاین شوید

سه شنبه و چهارشنبه 22 و 23 اسفند

ساعت 10 الی 20

دکتر علی طباطبایی

وارد کلاس آنلاین شوید

نکته و تست ایستایی و سیستم های ساختمانی
دوشنبه 21 اسفند ساعت 10-20
دکتر احسان سروش نیا

وارد کلاس آنلاین شوید

یکشنبه 20 اسفند

ساعت 10 الی 18

مهندس سینا شریفی

وارد کلاس آنلاین شوید

  پنجشنبه ها  ساعت 10 الی 13
مهندس سینا شریفی

وارد کلاس آنلاین شوید

پنجشنبه ها ساعت 13 الی 17
مهندس وحید معینی

وارد کلاس آنلاین شوید

پنجشنبه ها ساعت 17 الی 20
دکتر محمد هادیان پور

وارد کلاس آنلاین شوید

سه شنبه ها ساعت 14 الی 21
مهندس فرشاد بهرامی

وارد کلاس آنلاین شوید

شنبه ها ساعت 21:00 الی 23:00

مهندس وحید معینی

وارد کلاس آنلاین شوید